Welcome to Nextgis

БИДНИЙ ЗАРЧИМ: МЭРГЭЖЛИЙН АЛДАА ГАРГАХГҮЙ

Anything said before 'but' is bullshit!!

"Гэхдээ" гэсний урд хэлсэн бүхэн баас !!

Beautifully Flexible

Looks beautiful & ultra-sharp on Retina Screen Displays. Powerful Layout with Responsive functionality that can be adapted to any screen size.

Great Performance

You'll be surprised to see the Final Results of your Creation & would crave for more.

/
2965
FAQ

Цэг тэмдэгт

Сүүлд: 8 12-Р Сар 2023

181
FAQ

Гэрээ

Сүүлд: 6 12-Р Сар 2023

226
FAQ

Багаж бүртгэл

Сүүлд: 7 12-Р Сар 2023

185
FAQ

Албан бичиг

Сүүлд: 6 12-Р Сар 2023

155
FAQ

Газар зүйн нэр

Ашиглах

Сүүлд: 7 12-Р Сар 2023

178
FAQ

Ntrip

Ашиглах

Сүүлд: 6 12-Р Сар 2023

695
FAQ

Monpos

Ашиглах

Сүүлд: 8 12-Р Сар 2023

227
FAQ

MonGeoid

Ашиглах

Сүүлд: 7 12-Р Сар 2023

178
FAQ

GeoTrans

Ашиглах

Сүүлд: 6 12-Р Сар 2023

241
FAQ

GeoCalc

Ашиглах

Сүүлд: 7 12-Р Сар 2023

161
FAQ

Drone

Ашиглах

Сүүлд: 6 12-Р Сар 2023

Хурдны вектор батлагдлаа.

Манай компаний программ хангамж, геодезийн инженерүүдийн 3 жилийн турш

Газар зүйн нэр

Газар зүйн нэр

Геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын “нэг газрын зураг”, иргэд, олон

Зөвлөх үйлчилгээний ажил нь “Нэг газрын зураг, нээлттэй газрын зураг” цахим үйлчилгээ

Дроний зураглал

Байр зүйн зураглалд агаарын зураглалын аргаар хэмжилт хийх нь хөдөлмөр